Herkomst en verspreiding "van Rest"

Herkomst
Er zijn een aantal theorieën over de herkomst van de naam "van Rest".
Hieronder enkele daarvan:

1. Van Es.
De naam "van (de) Rest" is wellicht een vèrgaande verbastering van de naam  "van der Es", dus een naam uit de bomengroep.
In de loop van de tijd is de "R" naar de hoofdnaam verhuisd en, omdat het fonetisch beter klinkt, is een "T" aan het eind toegevoegd, zoals je dit bij vele namen tegenkomt; b.v. Schulting-Schultink Welling-Wellingk enz.
n.b. Deze theorie is echter bij de naam 'van Rest' (zonder tussenvoegstel 'de' of 'der') minder waarschijnlijk. Er is immers geen R om te verhuizen naar de achternaam.

2. Plaatsnaam Rees
Het woordje "van" duidt op een geografische herkomst plaats.
Welnu Rees is een plaats aan de Rijn in Duitsland, tussen Nijmegen en Bochelt
Verbasteringen zijn derhalve: Van Rees, van Reest, van Rest, Verrest, zoals dat in Asten is voorgekomen.
3. Riviertje de Reest
De Reest of de Rest(a) is een riviertje tussen Drente en Overijssel bij Meppel.
Verbasteringen zijn derhalve: Van de(r) Re(e)st, van Rest

Ook zijn herkomst landen als Pruissen en Oostenrijk genoemd.

De link tussen één van deze theorieën en Piet van Rest (1710) is echter nog niet gelegd.
 

N.b.
Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen gaat het om een Toponiem (aardrijkskundige naam, dus niet van een boom: de Es)
 

Verspreiding van de naam 'van Rest' in Nederland
Aantal naamdragers 'van Rest' per provincie (1947) of gemeente (2007) bij de volkstelling van:

Zie  hier een overzicht.